Advocaat Mario Leyssens

Advocaat Mario Leyssens
Advocaat Mario Leyssens
Ga naar de inhoud
Juridisch advies
VOORSTELLING
Advokaat Mario Leyssens
 • is reeds 20 jaar ingeschreven als advocaat op het tableau van de Orde van Advocaten te Hasselt
 • bemiddelt, adviseert, onderhandelt en verdedigt
 • behandelt juridische dossiers van zowel particulier cliënteel als zelfstandige ondernemers en bedrijven
 • heeft ervaring in bijna alle materies van het recht, met de nadruk op burgerlijk en handelsrecht
 • levert een persoonlijke, transparante en kwaliteitsgerichte service
 • maakt deel uit van het UNIZO platform tweedelijns-en invorderingsbijstand
 • is adviseur in het kader van UNIZO adviescheques voor startende ondernemers
 
JURIDISCHE MATERIES
Burgerlijk recht

 • familierecht (dringende voorlopige maatregelen, echtscheiding, echtscheiding door onderlinge toestemming, alimentatie, verblijfsregeling kinderen, afstammingsgeschillen,…
 • procedures inzake voorlopige bewindvoering)
 • zakenrecht (eigendomsgeschillen, burenhinder, erfdienstbaarheden,…)
 • erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • algemeen contractenrecht
 • koop en verkoop van onroerende goederen,
 • consumentenrecht
 • woninghuur en handelshuur
 • bouw- en aannemingsrecht

Handels- en economisch recht

 • invordering van handelsschulden
 • geschillen in verband met handelscontracten (handelsagentuur, franchising, distributie-overeenkomsten,…)
 • procedures en geschillen Wet Handelspraktijken
 • opstellen van contracten en algemene voorwaarden
 • faillissementsprocedures en –geschillen

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

 • aansprakelijkheidsprocedures bij schadegevallen
 • verkeersongevallen (strafrechtelijke en burgerlijke verdediging)
 • begroting van lichamelijke schade
 • verzekeringsgeschillen

Algemeen strafrecht

Administratief recht

 • administratieve procedures tegen overheidsbeslissingen (bouw- en verkavelingsvergunningen, milieuvergunningen,…)

Sociaal recht

 • sociale zekerheidsgeschillen
 • arbeidsgeschillen

Fiscaal recht

 
 
 
CONTACT
Advocaat Mario Leyssens
Dorpsstraat 29-3
3520 Zonhoven
T 011 82 48 40
F 011 82 48 41

Ondernemingsnummer 0812.611.560
Raadplegingen enkel na afspraak

• We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.
• We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben om onze diensten te kunnen verlenen, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. Een externe partij is bijvoorbeeld het programma waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen.
• Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens die wij verwerken, neem dan contact met ons op.
• Je kunt onze privacyverklaring altijd vinden op onze privacy pagina.
Terug naar de inhoud